Skip to main content

Erkend installateur Kiwa.

Minister De Jonge geeft installatiebranche tot 1 april 2023 om CO-certificaat te halen

Minister De Jonge heeft besloten om installatiebedrijven tot 1 april 2023 de ruimte te geven om het wettelijke CO-certificaat te behalen. Zonder dit certificaat mogen bedrijven vanaf 1 april 2023 geen gasverbrandingsinstallaties, zoals cv-ketels, geisers en gashaarden, meer onderhouden, repareren of plaatsen. Dit is bepaald in het wettelijke CO-stelsel, dat erop is gericht om incidenten met koolmonoxide te voorkomen.

Meer ruimte om goed te certificeren

Door vertraging in het proces zijn er op dit moment nog geen wettelijk gecertificeerde installatiebedrijven geregistreerd. Vasthouden aan de oorspronkelijke ingangsdatum van 1 januari 2023 zou betekenen dat er te weinig gecertificeerde installatiebedrijven zijn, om te voorzien in de vraag van consumenten en andere opdrachtgevers naar bijvoorbeeld onderhoud en reparatie aan gasverbrandingsinstallaties.

“Een onwenselijke situatie, zeker midden in de winterperiode”, aldus Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in zijn brief aan de Kamer. “Consumenten en andere opdrachtgevers moeten er op kunnen vertrouwen dat er voldoende bedrijven zijn om noodzakelijke werkzaamheden aan hun gasverbrandingsinstallatie uit te voeren.”

Minister roept op: “Vraag spoedig een bedrijfscertificaat aan.”

Het voorbereiden op certificatie vergt tijd. Bedrijven moeten hun kwaliteitssysteem op orde brengen en minimaal één van hun monteurs moeten beschikken over de vereiste vakbekwaamheid op het gebied van koolmonoxide. Pas dan kan een bedrijf een aanvraag doen voor een certificaat. Een certificerende instelling heeft 5-6 weken procestijd nodig om een gemiddeld installatiebedrijf te certificeren. De Jonge: “Ik roep bedrijven daarom op om de noodzakelijke voorbereidingen ter hand te nemen en zo spoedig mogelijk een aanvraag voor certificering te doen.”

Vanaf 1 april 2023 is CO-certificaat verplicht

Met het verschuiven van de ingangsdatum naar 1 april 2023 krijgen bedrijven voldoende tijd om zich te laten certificeren. De minister benadrukt dat deze ingangsdatum niet nog een keer zal worden heroverwogen. Bedrijven die vanaf 1 april 2023 niet zijn gecertificeerd, mogen zolang ze geen certificaat hebben, niet meer werken aan gasverbrandingsinstallaties.

Publieksvoorlichting

Ook consumenten mogen vanaf 1 april 2023 alleen nog een gecertificeerd bedrijf inschakelen voor het plaatsen, onderhouden en repareren van hun gasverbrandingsinstallatie. Met publieksvoorlichting zal de consument worden geïnformeerd over het stelsel en het beeldmerk waaraan die een gecertificeerd bedrijf kan herkennen. Daarbij zal ook worden verwezen naar het register van de toelatingsorganisatie waarin consumenten kunnen nagaan welke installatiebedrijven zijn gecertificeerd.